گيوه و گيوه كش

نوع دیگری از گیوه، گیوه ملکی میباشد نوک این گیوه باریک و کشیده است. صنایع دستی در هر منطقه با فرهنگ و نوع منابع درآمد مسلط آن منطقه ارتباط مستقیم دارد و از آن جدایی ناپذیر است. فعالیت های کشاورزی و دامداری از منابع درآمد مسلط درغرب ایران به ویژه منطقه اورامانات است،این نوع شیوه زندگی مواد اولیه، برای ساختن انواع مصنوعات دستی را فراهم می کند ،اما افرادی که به این کار اشتغال دارند به علت طبیعت خاص کارشان فصل یا فصولی از سال را بیکار می مانند و چون در مشاغل دیگر به دلایل گوناگون قادر به فعالیت نیستند،لاجرم برای پرکردن اوقات بیکاری فصلی خود و به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از مواد اولیه موجود در منطقه به تهیه اشیائی می پردازند که از ویژگی های آن علاوه بر رفع نیازمندی های زندگی،بیانگر خصوصیت هنری آنها و منعکس کننده اندیشه های معنوی و مادی ،احساس،روحیه و استعداد تولید کنندگان آنها است.

10-گوده گیر :این کار برای فاصله اندازی تسمه ها همچون پواز اما در سطحی گسترده تر می انجامد. این کار با استفاده از درفش (برای سوراخ کردن محل سوزن مورد استفاده قرار میگیرد)، سوزن مخصوص و نخ انجام میگیرد. در گذشته زیر کار را آجیده میکردند یعنی چند لایه چرم و پارچه را روی هم میگذاشتند و میدوختند تا هم ضخامت مورد نظر به دست آید و هم تخت آن محکم شود. گیوه یا ملکی، پایافزار سنتی ما ایرانیان است که رویه آن از نخ پنبهای بافته شده و با چرم به تخت چرمی، پارچهای و یا لاستیکی دوخته میشودوهمه مراحل تولید این پاپوش، دستی است. کف آن از لاستیک ساخته شده است و قسمت رویه نیز از نخ با بافت درشت بافته میشود.

میخ سیاه بنفش برای کف گیوه، که از شهرهای نزدیک تهیه می شود. کف گیوه هم ورقهای از چرم قرار میدهند. در بسیاری از مناطق استان قزوین تخت گیوه از چرم و یا لاستیک درست میشود. در سالهای اخیر با گسترش فضای مجازی و توسعهی انترنت در سراسر کشور، بسیاری از گیوهبافان و تولیدکنندگان این پاپوش بر آن شدند تا از راههای گوناگون اقدام به فروش کالاهای تولیدی خود کنند. شفائی، شاعر معاصره شاه عباس صفوی و هم عصر ذوقی اردستانی شاعر، ابیات بسیاری در هجو بینی ذوقی سروده است. در واقع هم پنجه و هم قسمتهای دیگر رویه باید کاملا به قالب وصل شود.

در این مرحله اطراف رویه را خوب به سمت زیر قالب میکشد و آن را با استفاده از میخهای کوچک کاملا به قالب متصل میکند. در لغت نامه دهخدا به نقل از این فرهنگ ها آمده است: گیوه کش کشنده گیوه، حامل گیوه، کفشدار، از جایی به جایی برنده گیوه، شخصی را گویند که چون کفش ها را از پا در آورند بدو سپارند و این قسم مردم اکثر بر در مزارات و مانند آن نشینند (آنندراج، بهار عجم، چراغ هدایت). ●گیوه بافی باعث اشتغال مردم محلی و رشد اقتصادی منطقه گردیده است،برای مثال اکثر کسانی که در روستاها به کار گیوه کشی اشتغال دارند،در مراکز استان ها مغازه هایی را برای فروش محصولات خود دایر کرده اند.