گیوه ساده زیره چرم پاشنه دار – سوغاتی گیوه ساده زیره چرم پاشنه دار

همچنین، در صورتی که می خواهید پیاده روی داشته باشید ویا کمردرد و زانو درد دارید و یا از ب یماری های پاشنه پا مانند میخچه رنج می برید بهتر است یک گیوه برای خود تهیه نمایید. در این زمان، شرکت کفش ولکو (Velco Shoe) آمریکا حاضر به سرمایهگذاری بر روی این کارخانه و انتقال فناوری به ایران شد. برای مثال تیم او از سال ۱۳۳۹ تحقیقات مختلفی را بر روی سایز پای مردان و زنان و کودکان انجام دادند و محصولات شرکت بعد از هر تحقیقی تغییر داده میشد و در جهت بهبود محصول قدم برمیداشتند. محمدرحیم متقی ایروانی بعد از مهاجرت به تهران شرکتش به نام «باتا» را ثبت و در سبزه میدان در خیابان خیام راهاندازی کرد. همچنین مدتی بعد از راهاندازی شرکت، پاساژی را در محله گلوبندک تهران با طرحی از خودش احداث کرد که بعدها آن را «استاندارد» نامید. او بعد از بازگشت به ایران، با الهام از اقدام محمد امینالضرب (پدر صنعت برق ایران) بههمراه تعدادی از تجار شیراز دستگاه تولید برق خریداری کرد و «کارخانه برق فسا» را به راه انداخت.

مدتها بعد نیز در کارخانه خودش اکثر تألیفات و مکتوبات اداری را بر عهده داشت. اما مدتی بعد از ورود به آمریکا از دانشگاه انصراف داد و به ایران بازگشت. یکی از کشتیگیران بنام دسته 62 کیلوگرم ایران در طول بازیهای المپیک، و یکی از سریعترین آنها در عصر خود، ناصر گیوهچی است. همان طور که توضیح دادیم، تولید کفش در آن دوره کاملاً سنتی بود و یکی از نوآوریهای محمدرحیم متقی ایروانی ماشینی کردن این صنعت بود. عمده مردم آن دوره از گیوه و گالش استفاده میکردند، اما صنعت تولید آنها کاملاً سنتی و دستی بود. صنعتی شدن شهرها مدل زندگی افراد را تغییر داده و نیازهای جدیدی برای مردم ایجاد کرده بود. گویا متوجه شده بود که ادامه تحصیل ممکن است طولانی باشد و او را از ایدههای خود دور کند. زیرا اگر کوتاه باشد ممکن است از پای شما در بیاید و اگر زیادی بلند باشد به پشت پای شما آسیب خواهد رساند و در هنگام راه رفتن مشکالتی را برای شما به وجود خواهد آورد و با آن نخواهید توانست مسافت زیادی را طی نمایید.

محمدرحیم ایروانی، نام کارخانه خود را «ملی» گذاشت که یادآور روزهای ملی شدن صنعت نفت و خاطرات روزهای خوب برای مردم بود. همین طور در سال ۱۳۲۷ با طراحی نوآورانه خود پاساژی به نام «استاندارد» را در خیابان زند شیراز افتتاح کرد که چندین مغازه و یک سینما داشت. بعد از مدتی بازار شیراز را برای اهدافش بسیار کوچک دید و بههمین دلیل در اواخر سال ۱۳۲۹ به تهران مهاجرت کرد. در ابتدا کارخانه روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ جفت کفش تنیس (نوعی کفش با زیره پلاستیکی و روکش کتانی) با نام ولکو تولید میکرد و کمی بعد به ۴۰۰ جفت در روز رسید. رویه گیوه بدست زنان و توسط انواع سوزن ها (به جز سوزن خیاطی) و جوالدوز بافته میشود و قسمت کف گیوه (زیره) نام دارد که از جنس پارچه، چرم یا لاستیک می باشد.

گیوه ساده زیره چرم پاشنه دار محصولی کاملا دست دوز توسط هنرمندان گیوه دوز زنجانی است. زیره این گیوه تنها از چرم ساخته میشود. و قسمت کف گیوه (زیره) نام دارد که از جنس پارچه، چرم یا لاستیک میباشد. همچنین این گیوه دارای بند چرمی در قسمت انتهایی خود است که پوشیدن آن را ساده تر می کند و دیگر نیازی به پاشنه کش نخواهید داشت. کج کارد : شبیه داس است که قسمت بیرونی آن برنده است. نکته جالب در خلق گیوه ملکی این است که این نوع کفش شبیه هم ساخته شده و چپ و راست ندارد. ایروانی، شرکت سهامی کفش ملی را تأسیس کرد و نشان فیل را هم برای آن برگزید.